Hoạt động phòng khám

bannerhome
bnpk_cl
banner_3h
banner_txt1
banner_txt2
banner_txt3
banner_txt4

Hoạt động phòng khám

Khuyến mại phụ khoa
Lượt xem: 1197
Ưu đãi gói khám 180k
Lượt xem: 1411
Khuyến mãi thàng 7 tại phòng khám đa khoa Thành Đức
Lượt xem: 1259
Khuyến mãi thàng 6 tại phòng khám đa khoa Thành Đức
Lượt xem: 1365
Đón hè sang - Sẵn sàng khám tổng quát với 199K
Lượt xem: 1265
Ưu đãi phụ khoa - Tri ân chỉ còn nửa giá
Lượt xem: 1211
Ưu đãi tháng 5 tại phòng khám đa khoa Thành Đức
Lượt xem: 1392
Ưu đãi tháng 4 - Cho sức khỏe mãi bên ta
Lượt xem: 1422